wtorek, 13 lutego 2018

Wesele polsko-francuskie

Muzeum Sztuki Japońskiej “Manggha” było miejscem szalonego przyjęcia weselnego Klaudii i Cedrica. Polsko-francuska uroczystość przebiegała w rytm światowych przebojów, których tytuły były równocześnie nazwami stolików. Goście wznosili gromki toast, gdy tylko usłyszeli pierwsze nuty swojego “stolikowego” hitu. Ale zanim znaleźliśmy się w muzeum Manggha odbyła się piękna i wzruszająca uroczystość ślubna w kościele ss. Norbertanek na krakowskim Salwatorze. A po ślubie rejs statkiem po Wiśle – Kraków z poziomu Wisły wygląda zupełnie inaczej, niecodziennie i zachwycająco. Ale oczywiście najbardziej zachwycająca była sama Para Młoda. Klaudia wyglądała zjawisko i delikatnie, a Cedric do ślubu poszedł bez skarpet – cenimy sobie oryginalność! 🙂 Dodać jeszcze trzeba, że to co najbardziej cenimy sobie w fotografii ślubnej to emocje. Nie zawsze jest łatwo je uchwycić. Ale na uroczystości Klaudii i Cedrica było aż gorąco własnie od tych pozytywnych emocji – lały się łzy wzruszenia, była radość i śmiech, a wesele w Mandze przebiegło w tak szalonej atmosferze, jaką stworzyć potrafią tylko goście z dalekiego południa. Cała uroczystosć została przygotowana i poprowadzona przez konsultantki z firmy “Raz w Życiu” - wesele polsko-francuskie A kiedy Klaudia i Cedrik odebrali od nas swoje zdjęcia ślubne, to napisali nam kilka miłych słów podziękowania, które tutaj cytuję: Wyśmienici fotografowie! Jacek ma niesamowite poczucie estetyki, jest wyjątkowo dyskretny- nie cierpię zdjęc, a on wiedział doskonale jak uchwycić to, co najważniejsze w dniu ślubu i zadziwiająco naturalnie. Pełen uwagi na detale, dlatego zdjęcia zarówno ślubne jak i plenerowe wyglądają niesamowicie, nasi goście nadal nie mogą wyjść z podziwu, tak jak my!!:) Dziękujemy Jacku i Agnieszko, jesteście prawdziwymi artystami:)

Le musée Manggha d'art japonais a été le site de la fête de mariage folle de Klaudia et Cedric. La cérémonie polono-française a couru au rythme des hits du monde, dont les titres étaient aussi les noms des tables. Les invités ont levé leurs toasts dès qu'ils ont entendu les premières notes de leur «table basse». Mais avant que nous nous sommes retrouvés dans le musée Manggha nous avons été belle et émouvante cérémonie de mariage dans l'église de SS. Norbertine sur Salwator. Et après la croisière de mariage sur la rivière Vistule - Cracovie de la Vistule, il semble complètement différent, inhabituel et délicieux. Mais bien sûr, le plus beau était le jeune couple lui-même. Klaudia ressemblait à un phénomène et doucement, et Cédric est allé au mariage sans chaussettes - nous apprécions l'originalité! 🙂 Il convient également d'ajouter que ce que nous apprécions le plus dans la photographie de mariage, ce sont les émotions. Ce n'est pas toujours facile de les capturer. Mais la cérémonie était Klaudia et Cédric vient jusqu'à ce que chaud de ces émotions positives - des larmes d'émotion coulèrent, était la joie et le rire, et un mariage dans Manga est allé atmosphère si fou, ce qui peut créer des seuls clients de l'extrême sud. Toute la cérémonie a été préparé et présenté par la société de conseil « Une fois dans la vie » - mariage polonais-français Et quand Claudia et Cédric ont reçu une lettre de vos photos de mariage, il nous a écrit quelques mots aimables de remerciement, que je cite ici: photographes exquis! Jacek a un incroyable sens de l'esthétique, est extrêmement dyskretny- Je déteste l'image, et il savait exactement comment capturer la chose la plus importante le jour de votre mariage, et étonnamment naturel. attention aux détails, ce qui est pourquoi les photos de mariage et regarder en plein air incroyable, nos clients peuvent toujours pas plus, comme nous !! :) Merci Jack et Agnieszka, sont les vrais artistes :)
Więcej zachwycających zdjęć - fotograf krakow 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza